Förändring i undersökning av hepatitantikroppar 1602 S-HAVAbM och 0580 S-HepABC från 24.02.2017.

Kliniskt laboratorium vid Vasa centralsjukhus slutar göra undersökningen 1602 S-HAVAbM (S –(Hepatit A -virus, IgM antikroppar) den 24.02.2017.  I fortsättningen görs undersökningen av HUSLAB som köptjänst.  Undersökningsnummer kvarstår och beställningsförfarandet sker som tidigare.

0580 S-HepABC –undersökningspaketet  ändrar samtidigt, så att det ej längre innehåller HAVAbM-undersökningen. S-HAVAbM (1602) skall alltså från 24.02.2017 ha en separat beställning om man misstänker att patienten har en akut hepatit A-infektion.

I dagens Finland är Hepatit A–virusinfektion sällsynt och epidemier har främst konstaterats i samband med förtäring av importerade risklivsmedel.  Under 2016 har inte en enda hepatit A-infektion konstaterats på Kliniskt laboratorium vid VCS.

Undersökningen S-HAVAb mäter den totala mängden antikroppar mot hepatit A-virus, och särskiljer inte om antikropparna beror på vaccinationsrespons, tidigare insjuknad men tillfrisknad infektion eller om infektionen är akut.  Därför är det viktigt att remissuppgifterna är ordentligt ifyllda bl.a. hepatitvaccinationer, patientens symptom och eventuell smittorisk.  Vid positiva fynd ger laboratoriet, liksom tidigare, alltid ett utlåtande.

Mera information: Laboratoriehandboken uppdateras då förändringen träder i kraft 24.2.2017

Roosa Savolainen                                       Suvi-Sirkku Kaukoranta
Mikrobiolog                                                 Kliniskt laboratorium, överläkare
Tel. 06 213 2854                                         Tel. 044 333 2840

17.02.2017 Laboratorio3