Referensvärdena för S -Insulinliknande tillväxtfaktor-I (S -IGF1 3253) förändras fr.o.m. 18.5.2017. Se bilagan.

De nya referensvärdena är:

Ålder IGF1, pojkar IGF1, flickor
0 - 3 år 2 - 25 nmol/l 2 - 30 nmol/l
4 - 6 år 6 - 30 nmol/l 7 - 32 nmol/l
7 - 9 år 7 - 35 nmol/l 10 - 35 nmol/l
10 - 11 år 12 - 50 nmol/l 12 - 71 nmol/l
12 - 13 år 12 - 60 nmol/l 19 - 71 nmol/l
14 - 15 år 27 - 67 nmol/l 27 - 58 nmol/l
16 - 18 år 16 - 55 nmol/l 23 - 56 nmol/l

 

Ålder IGF1, vuxna
19 - 21 år 14 - 45 nmol/l
22 - 24 år 14 - 40 nmol/l
25 - 29 år 11 - 35 nmol/l
30 - 34 år 10 - 32 nmol/l
35 - 39 år 10 - 31 nmol/l
40 - 44 år 9 - 27 nmol/l
45 - 49 år 8 - 25 nmol/l
50 - 54 år 7 - 24 nmol/l
55 - 59 år 6 - 23 nmol/l
60 - 64 år 6 - 23 nmol/l
65 - 69 år 5 - 22 nmol/l
70 - 79 år 3 - 20 nmol/l
80 - 90 år 2 - 19 nmol/l

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

07.06.2017 Kliininen kemia