Vi vill förbättra vår service vid provtagningspunkten vid Korsnäs hälsogård genom att utvidga öppethållningstiderna på torsdagarna.
Fr.o.m. 21.9.2017 (nästa vecka) kommer provtagningen att vara öppen kl. 7:30 - 13:30. Det här ger fler tider att boka både på morgonen och eftermiddagen.

 

Tilllägsuppgifter:

biträdande avdelningsskötare Ulrika Vest-Berglund, tel. 06-213 2534 eller 044-323 1620
ansvarig laboratorieskötare Maria Johansson, tel.040-650 80 42.

 

Malax lab/Kliniska laboratoriet
Vasa centralsjukhus

18.09.2017 Klinisk kemi