Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Prokollagen-I-N-propeptid (S -PINP 4496) förändras fr.o.m. 20.10.2017. Se bilagan.

 

Ny metod: ECLIA

Nya referensvärden: 15 – 59 µg/l

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

19.10.2017 Kliininen kemia