Följande undersökningar kan bli försenade med några dagar under tidsperiod 26.6. - 13.8.2017:

4025 P -Trombot P -Utredning vid trombosbenägenhet, från plasma, och
3355 P -Vuotot P -Utredning vid blödningsbenägenhet, från plasma.

 

Se bilagan.

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Jukka Salminen tel. (06) 213 2529

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

19.06.2017 Kliininen kemia