Underleverantörlaboratoriet avslutar följande undersökningar 22.6.2017:

9813 Pt-JohekR1, Pt-Iohexoltest, kort

9816 Pt-JohekR2, Pt-Iohexoltest, lång

 

Någon alternativ plats för analysering är inte tillgänglig.

 

För mätning av njurfunktion och glomerulär filtrationshastighet (GFR) kan man fortfarande använda undersökningar som analyseras på VCS laboratoriet:

4600 P -Krea, P -Kreatinin

6354 Pt-GFReEPI, Pt-Glomerulär filtrationshastighet, estimerad, CKD-EPI-formel

4999 Pt-GFRe-CG, Pt-Glomerulär filtrationshastighet, estimerad, Cockcroft-Gault-formel

2146 Pt-Krea-Cl, Pt-Kreatininclearance

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala tel. (06) 213 2505

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

22.06.2017 Kliininen kemia