2016 tog vi i bruk snabbtester för påvisande av akut fästingburen enkefalit vid kliniskt mikrobiolgiskt laboratorium vid Vasa Centralsjukhus.  Responsen till att börja med testet var positiv, men än så länge har ingen beställt TBEAbM-snabbtest.  Om det inte finns behov för snabbtestet slutar vi att göra det.  Än så länge kan vi erbjuda undersökning av IgM-klassens antikroppar både från serum och liquor på VCS.

2553 S –TBEAbM, Puutiaisenkefaliittivirus IgM vasta-aineet (kval) och

1925 Li–TBEAbM, Puutiaisenkefaliittivirus IgM vasta-aineet (kval).

Vi rekommenderar dessa undersökningar i första hand för påviskande av akut fästingburen enkefalit.  Undersökningarna görs varje dag (må-sö) under mikrobiologiska laboratoriets öppenhållningstider (kl. 7-15).

Då neurologiska symptom förekommer i II-skedet av fästingburen enkefalit, kan antikroppar påvisas i serum och ofta även i liquor (ej lika känsligt).

Undersökningarna 3756 S –TBEAb och 1926 Li–TBEAb (köptjänster) påvisar immunrespons och akut sjukdom, men det kan ta upp till 10 dygn före svaret kommer.

Tilläggsinformation

Roosa Savolainen                                                       Ann-Christine Grönroos

Mikrobiolog                                                                Avdelningsskötare

p. 06 213 2854                                                            p. 06 213 2841                       

21.03.2017 Laboratorio 4