Köptjänsten från Tyks 0994 Respiratoriska bakterier, nukleinsyratest

(-RespNhO) undersökningspanel utvidgas fr.o.m. 30.10.2017 med Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae.

Undersökningen innehåller alltså i fortsättningen följande delundersökningar:

 

1. StpnNhO, Streptococcus pneumoniae

2. LepnNhO, Legionella pneumophila

3. HinflNhO, Haemophilus influenzae

4. BparaNhO, Bordetella parapertussis

5. MypnNhO, Mycoplasma pneumoniae

6. BopeNhO, Bordetella pertussis

7. ChpnNhO, Chlamydophila pneumoniae

 

Anvisningen i VCS undersökningshandbok uppdateras 30.10.2017 då ändringen träder i kraft. Undersökningens pris förblir det samma som tidigare.

 

Roosa Savolainen                                       Suvi-Sirkku Kaukoranta

Mikrobiolog                                                  Överläkare

Tel. 06 213 2854                                         Tel. 06 213 2840

01.11.2017 Klinisk kemi