Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Olanzapin (S -Olants 1900) och S -Klozapin (S -Klotsa 3964) förändras fr.o.m. 1.8.2017.

Se bilagan.

Ny metod: LC-MS/MS

Prov: 0.5 ml serum. Man får inte ta provet i ett gelrör.

Undersökning     Nya referensvärden (Tidigare referensvärden)

S -Olants 1900

 

64 - 256 nmol/l

Eventuellt toxisk nivå över 480 nmol/l

(30 - 150 nmol/l)

 

S -Klotsa 3964

 

1.1 - 1.8 µmol/l

Eventuellt toxisk nivå över 3.0 µmol/l

(0.3 - 3.0 µmol/l)

 

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

 

24.07.2017 Kliininen kemia