Undersökningen Pt-Laktos-test (2197 Pt-Lakt-R1) avslutas. Man kan inte beställa den fr.o.m. 26.7.2017.

 

Laktosvätskan som har använts vid undersökningen är inte vidare tillgänglig.

 

För utredning av laktosintolerans rekommenderas undersökningen B -Laktosintolerans, DNA-undersökning (4614 B -Lakt-D).

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

25.07.2017 Kliininen kemia