Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -TSH-receptor, antikroppar (S –TSH-RAb 4965) förändras fr.o.m. 1.6.2017.

I fortsättningen utförs analysen på Phadia 250 -analysatorn (EliA)

  Nya referensvärden (Tidigare referensvärden)
Negativa: under 2.9 U/ml (under 1.0 IU/l)
Gråa zonen: 2.9 – 3.3 U/ml (1.0 – 1.5 IU/l)
Positiva: över 3.3 U/ml (över 1.5 IU/l)

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

Fördelning

Vasa centralsjukhus (internet)

Hälsocentraler (internet)

05.06.2017 Kliininen kemia