Referensvärdena för undersökningen S -D-vitamin-1,25-OH (S -D-1,25 3163) förändras fr.o.m. 3.7.2017.

 

Nya referensvärden: 48 - 190 pmol/l.

(Tidigare referensvärden: 60 - 208 pmol/l).

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

03.07.2017 Kliininen kemia