Referensvärdena för S -Sexualhormonbindande globulin (S -SHBG 2737) förändras fr.o.m. 6.7.2017.

Se bilagan.

De nya referensvärdena är:

Grupp Nya referensvärden (Tidigare referensvärden)
Män över 18 år 11 - 78 nmol/l (10 - 42 nmol/l)
Kvinnor över 18 år 10 - 42 nmol/l (19 - 101 nmol/l)

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet) 

03.07.2017 Kliininen kemia