Laboratoriets provtagningspunkter som stängs är:

Lillkyro provtagning 3.7 – 6.8

Dammbrunnens provtagning 3.7 – 30.7

Korsnäs provtagning 3.7 – 30.7

Övriga provtagningspunkter håller öppet som normalt, tidsbokning via www.nettilab.fi eller 06 213 1626.

Till följd av minskad dejourerande personal kommer undersökningarnas svarstid fördröjas under sommaren.

Sari Kärki
Koordinerande avdelningssköterska
Kliniska laboratoriet
Tel. 040 631 3377

05.05.2017 VKSadmin