Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Klonazepam (S -Klona 3060), S -Oxazepam (S -Oxpam 2423), S -Nitrazepam (S -Nipam 2398) ja S -Clobazam (S -Klobat 3854) förändras fr.o.m. 13.7.2017.

Se bilagan.

Ny metod: LC-MS/MS

Prov: 0.5 ml serum. Man får inte ta provet i ett gelrör.

I fortsättningen utförs dessa analyser tre gånger per vecka och svaren sänds inom fem vardagar.

De nya referensvärdena är:

Undersökning Nya referensvärden (Tidigare referensvärden)
S -Klona 3060 13 - 253 nmol/l (40 - 270 nmol)
S -Oxpam 2423 0.7 - 5.2 µmol/l (0.3 - 5.2 µmol/l)
S -Nipam 2398 107 - 356 nmol/l (100 - 250 nmol/l)
S -Klobat 3854 0.1 - 1.0 µmol/l (0.5 - 3.0 µmol/l)
      S -Norklob 1.0 - 10.5 nmol/l (1 - 24 nmol/l)

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

06.07.2017 Kliininen kemia