Svaren på följande undersökningar av latex-allergenkomponenter försenas till år 2018 p.g.a. problem med tillgänglighet av reagens:

8695 S -rHevb1E (S -Allergeenikomponentti, rHev b 1 latex MBP k215)

8696 S -rHevb3E (S -Allergeenikomponentti, rHev b 3 latex MBP k217)

8732 S -rHevb8E (S -Allergeenikomponentti, rHev b 8 Profilin latex MBP k221)

0467 S -Hevb11E (S -Allergeenikomponentti, rHev b 11 MBP-fusion protein k224).

 

Prov som redan är tagna, analyseras i tidsordning, när reagenser finns att tillgå igen.

Vid behov är det möjligt att använda undersökningen 8592 S -IgESiru som ett alternativ. Den innehåller latex-allergenkomponent-IgE-analyserna rHevb1, rHevb3, rHevb5, rHevb6 och rHevb8.

 

Tillverkningen av reagenserna för undersökningen 8698 S -K219E (S -Allergeenikomponentti, rHev b 6.01 latex MBP k219) har slutat.

S -K219E ersättas därför med undersökningen 8731 S -K220E (S -Allergeeni­komponentti, rHev b 6.02 latex MBP k220), vars reagenser fås uppskattningsvist i juli 2017.

När reagenserna finns att tillgå igen, analyseras S -K220E från de tidigare tagna S -K219E-proven utan skild begäran.

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

 

08.06.2017 Kliininen kemia