Våra kunder, trots instruktioner, fortfarande använder nedannämnda undersökningar i övervakningssyfte (arbetsplats, läroanstalt).

4221 U-Huum-O

Till svaret för drogscreening 4221 U-Huum-O bifogar vi i fortsättningen följande text:

”Denna test är avsedd att användas endast av hälsovårdsskäl. Resultatet får inte, utan säkerställande analys, användas vid beslutsfattandet, som har sociala, ekonomiska eller juridiska konsekvenser för patienten.”

U-Huum-O snabbtest är avsedd att användas vid akuta hälsoskäl, t.ex. utredning av en förvirrad patient, i samband med överdos. Testet är inte 100% täckande och säker.  Det ger svar på de vanligast använda drogernas och läkemedlens eventuella förekomst i urinen. Det ska inte användas som övervakningstest på arbetsplatser eller läroanstalter.


2295 U -Lääke-O

Om man redan vid beställningen av ett drogtest har  det minsta tvivel att positivt resultat förorsakar sociala, ekonomiska eller juridiska konsekvenser för patienten, rekommenderar vi att man  beställer undersökningen 2295 U-Lääke-O (Alternativet i remissen: Laaja semikvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus virtsasta). Detta test utförs vid akkrediterat laboratorium och resultatet är säkerställt. Ett säkerställt resultat garanterar rättsskydd för både patienten och beslutsfattaren. Undersökningen förutsätter obruten provtagnings-, transport- och analyskedja bl.a. övervakad provtagning.

Instruktioner

Som stöd för ovanstående texten skall den som beställer undersökningarna läsa handboken för kliniska laboratoriet på VCS och andra instruktioner, där man noggrannare beskriver drog- och läkemedelstestning, www-länkar:

4221 U-Huum-O
2295 U-Lääke-O

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta. Asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. THL, ohjaus 5/2015.

THL:s drogtestning

Förfrågningar

Provtagning

Koordinerande avdelningsskötare Sari Kärki
sari.karki@vshp.fi
Puh. (06) 213 2510

Analytik


Sjukhuskemist Matti Väisänen
matti.vaisanen@vshp.fi
Puh. (06) 213 2502

Distribution

VCS intranet, internet
VSVD hvc

29.08.2017 Redaktion_Toimitus