Testversionen för undersökningarna
P -Tyroxin, fritt (P -T4-V 4832),
uS-Tyroxin, fritt (uS-T4-V 4259) och
S -Tyroxin, fritt, hypotyreos screening
(S-T4-Vhyp, delundersökning för 0283 S -Hypotyreos screeningens fortsättningsundersökning)
ändras fr.o.m. 13.12.2018.    

I den nya testversionen har man eliminerat den streptavidin störande faktorens effekt under mätningsprocessen. På detta sätt undgår man felaktigt förhöjda resultat. I regel blir resultaten lägre med den nya metodversionen jämfört med den tidigare versionen. Ändå kan enskilda patienters resultat bli högre än förut. I medeltal går undersökningens resultatnivå ned ca 7 %. Nivåändringen har betydelse främst hos patienter, vars resultatnivåer uppföljs. Referensvärdena förändras inte.  

Förfrågningar
Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502  

Fördelning
Vasa centralsjukhus (intranet) Hälsocentraler (internet)

10.12.2018 kliininen kemia