Analysställena för undersökningarna S -B12-vitamin, bunden till transkobalamin II (S -B12-TC2 1142) och P -B12-vitamin (P -B12-Vit 4824) förändras fr.o.m. 1.10.2018.

S -B12-TC2- ja P -B12-Vit-undersökningsbegäran gjorda före dessa ändringar styrs automatiskt till de nya analysställena.

 

S -B12-TC2 1142:
Nytt analysställe: VCS/Kliniskt laboratorium
Ny metod: Elektrokemiluminiscensimmunanalys (ECLIA)

Referensvärdet förblir som tidigare (över 35 pmol/l).

Undersökningens pris efter förändringen är 10.00 €.

I regel blir resultaten lägre med den nya metodversionen jämfört med den tidigare versionen. Ändå kan enskilda patienters resultat bli högre än förr. I medeltal går undersökningens resultatnivå ned ca 5 %. Nivåändringen har betydelse främst hos patienter, vars resultatnivåer uppföljs.

För att värdera B12-vitaminbrist rekommenderas att analysering av den aktiva B12-vitamin (S-B12-TC2) används. Denna mäter inte den inaktiva vitamin, som är bunden till haptocorrin.


P -B12-Vit 4824:
Nytt analysställe: Tykslab

Undersökningsmetoden, resultatnivåerna och referensvärdena förblir som tidigare.

Undersökningens pris efter förändringen är 2.50 €.


Förfrågningar
Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning
Vasa centralsjukhus (intranet)
Hälsocentraler (internet)

19.09.2018 Kliininen kemia