Streptokock A-antigentestet (Ps-StrAAg 3635) som används vid kliniska laboratoriet byts ut 3.12.2018.

 

Den nya testmetoden är QuickRead Go Strep A och förändringen innebär att utförandet av testet ändras till klinisk kemi laboratoriet även på vardagar. Prover som tas vid samjouren eller på avdelningar skall transporteras till B3 laboratoriet genast efter provtagningen varje dag och under alla tider på dygnet. Tillverkaren lovar i detta skede endast 15 min hållbarhet i rumstemperatur för provstickan, efter provtagningen, i ett rent rör. I kylskåpstemperatur håller provet 48 h.

 

StrAAg låda

Transport av prov i rörpost.

 

I Vasa stads område, Laihelas hälsostation och Malax hälsostation hänvisas kunden till provtagningen ifall testet vill beställas av laboratoriet. Detta betyder inte att resultatet fås omedelbart och till undersökningens pris 8 € tillkommer en provtagningsavgift på 6,20 €.

 

Till provtagningen används endast de provtagningsstickor som medföljer i testförpackningen. Provet skall tas från båda tonsillerna och/eller från svalgets bakre del. Provet får INTE tas från områden med beläggning och i provet får inte komma slem/saliv.

 

Vid påvisning av A-streptokock antigen i svalget bör följande restriktioner beaktas:

Vid ett negativt Ps-StrAAg-provresultat rekommenderas att resultatet bekräftas med en svalgodling (Ps-StrVi 2703), särskilt på barn mellan 3-15 år.

Vid misstanke om A-streptokockepidemi, rekommenderas svalgodling (Ps-StrVi 2703).

THL: s link: https://thl.fi/documents/533963/585618/Toimenpideohje+A-ryhma%CC%88n+streptokokki_final_korjattu-14.9.2018.pdf/d08e3f72-b361-4473-ab3a-7400db5fa2ae

 

Förfrågningar

Sari Kärki

koordinerande avdelningsskötare

klinisk laboratoriet

040 631 3377

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

26.11.2018 Klinisk kemi