2019

Laboratoriemeddelande 28.11.2019: OBS! Provtagningen B1 stänger redan kl. 13 onsdagen 4.12

28.11.2019
OBS! Provtagningen B1 stänger redan kl. 13 onsdagen 4.12 Vid behov tas dejourprover vid B1 mellan kl. 15-15.30 (gäller även Vasa Hvc:s patienter).   Öppethål...

Laboratoriemeddelande 11.11.2019: Urin- och serumproteinfraktionssvar

11.11.2019
Kliniska laboratoriet slutar skicka urin- och serumproteinfraktionssvar på papper till enheterna fr.o.m. 11.11.2019. Utlåtandet syns i olika patientdatasyste...

Laboratoriemeddelande 6.11.2019: 9902 _-InfABNh undersökningsnummer och förkortning ändras 15.11.2019

07.11.2019
9902 __-InfABNh undersökningsnummer och förkortning ändras enligt Kommunförbundets offentliga nomenklatur från och med 15.11.2019. Den nya förkortningen är...

Laboratoriemeddelande 26.9.2019: Ny undersökning fr.o.m. 7.10.2019 -MDRSVi (10048)

26.09.2019
Ny undersökning fr.o.m. 7.10.2019: –MDRSVi (10048) Multiresistenta gramnegativa stavar, screening undersökning   En ny undersökning tas i bruk för att screen...

Laboratoriemeddelande 16.9.2019: Förseningar av laboratoriesvar under vecka 39

16.09.2019
Under vecka 39 ersättas en av laboratoriets analysatorer med en ny. Därför kan kemi och immunkemi laboratoriesvar bli försenade. Om kemi eller immunkemi...

Verksamheten ändras på VCS laboratoriums provtagning från och med 30.9.2019

13.09.2019
Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus informerar: Verksamheten ändras från och med 30.9.2019   På grund av kommande sanering av Vasa centralsjukhus...

Laboratoriemeddelande 29.4.2019: Förseningar av laboratoriesvar under vecka 1(2)

04.09.2019
Under vecka 19 ersättas en av laboratoriets analysatorer med en ny. Därför kan kemi och immunkemi laboratoriesvar bli försenade. Om kemi eller immunkemi...

Laboratoriemeddelande 5.8.2019: Ändringar i undersökningarna 4757 U –A1Miglo och 4755 cU-A1Migl

05.08.2019
Undersökningsmetoden för U - och cU-Alfa-1-Mikroglobulin (U -A1Miglo 4757 och cU-A1Miglo 4755) ändras fr.o.m. 7.8.2019. Ny metod: nefelometrisk. Den lägsta...

Laboratoriemeddelande 14.6.2019: fP-CgA undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 17.6.2019

14.06.2019
Resultatnivån och svarssättet för fP-Kromogranin A (fP-CgA 6041) förändras fr.o.m. 17.6.2019. Den nya resultatnivån är 20 % lägre än tidigare. Nivåändringen...

Laboratoriemeddelande 8.4.2019: P -Ferrit undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 10.4.2019

08.04.2019
Testproducenten har kontrollerat P -Ferritin (P -Ferrit 4826) undersökningens standardisering. Undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 10.4.2019 kl. 14....

Laboratoriemeddelande 25.3.2019: Ändringar i glukosbelastningarnas undersökningsnummer och -beteckningar fr.o.m. 28.3.2019

25.03.2019
Undersökningsnumren och -beteckningarna för undersökningarna 9116 Pt-Gluk-R, 1483 Pt-Gluk-R1 och 0974 Pt- Gluk-R6 vid Vasa centralsjukhus (VCS) ändras fr.o.m...

Laboratoriemeddelande 30.1.2019: Urinprovrör till patienterna

31.01.2019
En påminnelse till VCS polikliniker, avdelningar och hälsocentralernas läkarmottagningar om att ge tillräckligt många urinprovrör med patienten då provtagnin...

Laboratoriemeddelande 21.1.2019: Förseningar av laboratoriesvar kan förekomma under den tid sprängningsarbeten utförs

21.01.2019
Sprängningsarbeten för den nya H-byggnaden kan orsaka förseningar av laboratoriesvar under ca fyra veckor fr.o.m. 23.1.2019 (må - fre kl. 11, 12, 16, 17 och...