Kliniska laboratoriet slutar skicka urin- och serumproteinfraktionssvar på papper till enheterna fr.o.m. 11.11.2019. Utlåtandet syns i olika patientdatasystem i Vasa sjukvårdsdistriktets område.

 

Tilläggsinformation:

Susanna Luukkonen
överläkare, klinisk kemi
tel. 040 670 1289

 

Delning:

VCS intranet
VSHP internet

11.11.2019 Klinisk kemi