Resultatnivån och svarssättet för fP-Kromogranin A (fP-CgA 6041) förändras fr.o.m. 17.6.2019.

Den nya resultatnivån är 20 % lägre än tidigare. Nivåändringen har betydelse främst hos patienter vars resultatnivåer uppföljs. För dem rekommenderas tätare provtagning för att fastställa den nya resultatnivån. Referensvärdena förändras inte.

Den lägsta koncentrationen som svaras förändras från 1.6 nmol/l till 0.35 nmol/l.

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala tel. (06) 213 2505

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

14.06.2019 kliininen kemia