Under vecka 39 ersättas en av laboratoriets analysatorer med en ny. Därför kan kemi och immunkemi laboratoriesvar bli försenade.

Om kemi eller immunkemi undersöknigen har begärts med jourundersökningsanmärkning, analyserar laboratoriet Na, K, Gluk, CRP, Krea och TnT som brådskande undersökningar. Andra undersökningar, som
blodgasanalyser, hematologiundersökningar och koagulationsundersökningar analyseras normalt.

 

Förfrågningar
Kemisten Katja Viitala, tel. (06) 213 2505

 

Fördelning
Vasa centralsjukhus (intranet)
Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

16.09.2019 kliininen kemia