Undersökningsnumren och -beteckningarna för undersökningarna 9116 Pt-Gluk-R, 1483 Pt-Gluk-R1 och 0974 Pt- Gluk-R6 vid Vasa centralsjukhus (VCS) ändras fr.o.m. 28.3.2019 kl. 14.

Ändringarna för 4800 Pt-GlukR1G och 0974 Pt-Gluk-R6 vid Jakobstads sjukhus (JS) utförs samtidigt.

Dessa undersökningar är inte beställbara 28.3.2019 på eftermiddagen.

De nya undersökningsnumren och -beteckningarna för undersökningarna 1483 och 4800 är enligt kommunförbundets rekommendationer.

Undersökningarnas innehåll förblir annars som förut.

Gamla undersökningsnummer och undersökningar   Nya undersökningsnummer och undersökningar
9116 Pt-Gluk-R
VCS: Pt-Glukostest, oralt, kort, från venplasma
1483 Pt-Gluk-R1
Pt-Glukostest, oralt, kort
1483 Pt-Gluk-R1
VCS: Pt-Glukostest, oralt, kort, från venplasma, under graviditet
4800 Pt-Gluk-R6
Pt-Glukostest, oralt, under graviditet
0974 Pt-Gluk-R6
VCS: Pt-Glukostest, insulin, 2 timmar
JS: Pt-Glukostest, insulin, 2 timmar, för barn
10974 Pt-GlukR2I
Pt-Glukostest, insulin, 2 timmar
4800 Pt-GlukR1G
JS: Pt-Glukostest, oralt, kort, under graviditet
4800 Pt-Gluk-R6
Pt-Glukostest, oralt, under graviditet


Förfrågningar Kemisterna Katja Viitala/ VCS tel. (06) 213 2505 och Diana Kujala/ JS, tel. 050 438 5892.

Fördelning
Vasa centralsjukhus (intranet)
Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

25.03.2019 kliininen kemia