Ny undersökning fr.o.m. 7.10.2019: –MDRSVi (10048)

Multiresistenta gramnegativa stavar, screening undersökning

 

En ny undersökning tas i bruk för att screena asymtomatisk bärarskap av signifikanta multiresistenta gramnegativa stavar. Med undersökningen kan man utreda enterobakteriernas bredspektrum antibiotika resistens (bl.a. produktion av karbapenemaser och ESBL-enzymer).

 

Nya undersökningen ersätter 3492 Pu-BaktVi2 –undersökningen som tillfälligt även använts vid screeningen av multiresistenta gramnegativa stavar.
Samtidigt försvinner 4817 –ESBLVi -undersökningen eftersom den ingår i den nya undersökningen.

 

I laboratoriehandboken finns omfattande information om undersökningen och om provtagningen.

 

Fyll noggrant i remissfrågorna vid misstanke om resistenta stammar från utlandet eller anstaltepidemier. (Altistustieto/Exponeringsuppgifter och Liittyminen epidemiaan/Epidemimisstanke).

 

Tilläggs uppgifter:

Suvi-Sirkku Kaukoranta
0443332840

Roosa Savolainen
06 2132854

Ann-Christine Grönroos
06 2132841

01.10.2019 Klinisk kemi