OBS! Provtagningen B1 stänger redan kl. 13 onsdagen 4.12

Vid behov tas dejourprover vid B1 mellan kl. 15-15.30 (gäller även Vasa Hvc:s patienter).

 

Öppethållningstiderna för laboratorierna i regionen onsdagen 4.12:

Dammbrunnsvägens laboratorium: stänger kl. 13.30.

Laihela laboratorium: stänger kl. 13.00.

Malax laboratorium: stänger kl. 12.00.

Lillkyros provtagning: stänger kl. 13.00.

28.11.2019 Klinisk kemi