Under vecka 19 ersättas en av laboratoriets analysatorer med en ny. Därför kan kemi och immunkemi laboratoriesvar bli försenade.

Om kemi eller immunkemi undersöknigen har begärts med jourundersökningsanmärkning, analyserar laboratoriet Na, K, Gluk, CRP, Krea och TnT som brådskande undersökningar. Andra undersökningar, som blodgasanalyser, hematologiundersökningar och koagulationsundersökningar analyseras normalt.

 

Följande undersökningar görs begränsat eller inte alls under vecka 19:

1220 S -D-25: inte alls under vecka 19, görs 13.5.2019.

2034 S -CEA/ 3655 Pf-CEA: görs 9.5.2019.

3414 S -CA12-5: görs 9.5.2019.

4814 S -HIVAgAb: görs 10.5.2019, prover vid stickolyckor testas i övrigt med ett snabbtest.

0580 S -HepBC/ 1606 S -HBcAb/ 3347 S -HBcAbM/ 1608 S -HBsAb/ 1605 S -HbsAg/ 3815 S -HCVAb/ 3346 S -HAVAb: görs 10.5.2019.

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala, tel. (06) 213 2505

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

04.09.2019 kliininen kemia