En påminnelse till VCS polikliniker, avdelningar och hälsocentralernas läkarmottagningar om att ge tillräckligt många urinprovrör med patienten då provtagning sker hemma. För varje undersökning ska det vara ett rör. Följ anvisningarna på bilden här nedan.

Urinprovtagningsrörs schema

På grund av leveransproblem med provrören (BD) finns också Sarstedts rör med konserveringsmedel att tillgå. De rören har en mörkare grön färg på korken. Dessa rör används på samma sätt som BD:s grönkorkade rör.

 

Förfrågningar:

 

Koordinerande avdelningssköterska                       avdelningssköterska

Sari Kärki                                                                      Ann-Christine Grönroos

6510/ 040 631 3377                                                    6841/ 040 481 0194

31.01.2019 Klinisk kemi