Undersökningsmetoden för U - och cU-Alfa-1-Mikroglobulin (U -A1Miglo 4757 och cU-A1Miglo 4755) ändras fr.o.m. 7.8.2019.

Ny metod: nefelometrisk.

Den lägsta mätbara koncentrationen är 6 mg/l. Resultaten svaras som heltal.

Analyser utförs två gånger per vecka.

Referensvärdena förändras inte, förutom för barn 1 mån - 5 år, vars nya referensgräns är under 6 mg/l.

Provet skickas som kylförsändelse. Provet håller sig 8 dygn i kylskåpet. Provet får inte frysas.

 

Förfrågningar

Kemisterna Matti Väisänen tel. (06) 213 2502 och Katja Viitala tel. (06) 213 2505

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

02.09.2019 Klinisk kemi