9902 __-InfABNh undersökningsnummer och förkortning ändras enligt Kommunförbundets offentliga nomenklatur från och med 15.11.2019.

Den nya förkortningen är __-InABNhO och nya numret är 6193.

Ändringen påverkar endast undersökningens beställning.

 

Mer information:

Suvi-Sirkku Kaukoranta
Överläkare
VCS Kliniskt mikrobiologi
Tel. 0443332840

 

07.11.2019 Klinisk kemi