Testproducenten har kontrollerat P -Ferritin (P -Ferrit 4826) undersökningens standardisering. Undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 10.4.2019 kl. 14.

Den nya standardiseringen är spårbar till WHOs standard. Den nya resultatnivån är 20 % högre än tidigare. Nivåändringen har betydelse främst hos patienter, vars resultatnivåer uppföljs. Referensvärdena förändras inte.  

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala tel. (06) 213 2505

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

08.04.2019 kliininen kemia