Från och med måndagen den 1.4.2019 ändras namnet på hepatitundersökningspaketet 0580 S-HepABC till 0580 S-HepBC, undersökningspaketet innehåller inte längre undersökningen för hepatit A – virus totalantikroppar (HAVAb).

Undersökningspaketet förblir oförändrat för HBV- och HCV-undersökningarnas del. HAVAb-undersökningen kan man beställa skillt med undersökningsnamnet 3346 S-HAVAb som tidigare.

22.03.2019 laboratorio 4