Den annalkande sommaren betyder en ökning av sjukdomar som överförs med fästingar. I Finland är de viktigaste fästingenkefalti (TBE), som förorsakas av TBE-virus, och borrelios, som förorsakas av Borrelia-släktets bakterier. Vid misstänkt fästingenkefalit är 2553 S-TBEAbM förstahandsundersökning och vid borreliamisstanke 3552 S-BorrAb. TBEAbM-undersökningen görs vid Vasa centralsjukhus och resultatet är, dagtid, klart inom ett par timmar från det provet kommit till laboratoriet.
Mera information om sjukdomar som sprids med fästingar, vilka resenärer kan komma i kontakt med:
https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-diseases

 

Mikrobiologi Mika Lång

Osastonhoitaja Ann-Christine Grönroos

21.05.2019 laboratorio 4