GFReEPI räknas automatisk alltid, när P -Krea är beställd.

Tisdagen 30.4.2019 kl 11 blir undersökningen Pt-GFReEPI som delundersökning i P -Krea och resultatet räknas automatiskt alltid, när Krea svaret är färdigt.

Undersökningen 6354 Pt-GFReEPI tas ur bruk och kommer inte att faktureras i fortsättningen. Det lönar sig att uppdatera avdelningarnas  motsvarande egna beskrivningar i intranet.

Tilläggsinformation

Kemist Jukka Salminen, 213 2529

29.04.2019 Laboratorio2