Under tiden 17.6-11.8 analyseras laboratorieundersökningarna 4803 F -Calpro, kalprotektin ur avföring, och 4028 S -TPOAb, tyreoideaperoxidas antikroppar, endast på onsdagar. Undersökningarna analyseras m.a.o. endast en gång i veckan istället för två gånger.

13.06.2019 Klinisk kemi