På grund av problem med leveranser kan vi från 15.6.2019 inte längre göra

_-InflABNh-undersökningen. Vi rekommenderar att i stället använda _-RVirAg som undersökning för respiratoriska virusar. Vi beklagar olägenheter och informerar igen då vi har reagens för _-InflABNh-undersökningar.

_-RVirAg undersökningen gör vi inte på kvällar och nätter.

 

Mer information:

Ann-Christine Grönroos

Avdelningsskötare

VKS Kliniskt laboratorium, mikrobiologia tel. 06 213 6841

13.06.2019 laboratorio 4