8624 F-CldiVtx, Clost. difficile –odling och toxintest beställs endast i allvarliga fall

Odlingsundersökningen skall beställas endast vid Clostridium difficile –epidemiutredning eller fall med  allvarlig sjukdomsbild om man misstänker hypervirulent stam efter konsultation med infektionsläkaren.

Meddela VCS mikrobiologiska laboratorium före beställning av odlingsprov, tel. 06 213 2842.

För odlingen  behövs ca. ¾ burk med diarréavföring. Positiva prov skickas till THL för ribotypning.

 

Vid misstanke av C.difficile beställs i första hand alltid 6141 F –CldTNhO, som prov räcker diarréavföring med luddsticka som bryts av i FecalSwab transportrör.

 

Roosa Savolainen                                            Suvi-Sirkku Kaukoranta

Mikrobiolog                                                    Överläkare

Tel. 06 213 2854                                             Tel. 06 213 2840

14.11.2017 laboratorio 4