FIMLAB

Analysstället för undersökningarna fS-Gallsyror (fS-Sappih 3379) och P -Prolaktin (P -PRL 2507) ändras fr.o.m. 21.7.2020. Undersökningar som beställts före ändringen styras automatiskt till det nya analysstället.

 

Nytt analysställe: Fimlab Laboratoriot oy Tampere

 

fS-Sappih

Nytt namn: S -Sappih

Gallsyror rekommenderas fortfarande att analyseras från fasteprov, men undersökningens förstavelse f, som förutsätter att man fastar, lämnas bort.

Analysmetoden och resultatnivån förblir som tidigare, men referensvärdena under graviditet är lägre: under 8 µmol/l (tidigare under 10 µmol/l).

 

P -PRL

Analysmetoden och resultatnivån för undersökningen P -PRL förblir som tidigare. Referensvärdena i laboratoriets handbok har uppdaterats och motsvarar referensvärdena som redan tidigare använts i Effica

 

 

Ytterligare information:

Kemist Katja Viitala tel. 041 730 4070

17.07.2020 kliininen kemia