FIMLAB

Under tiden 5.6 - 16.7.2020 har alla svaren av serum testosteron (0041 S-TestoVL- och 2735 S-Testo) som svarats via vårt Effica-datasystem undantagsvis analyserats med underleverantörlaboratoriets CMIA-metod (CMIA), som är mindre känslig än masspektrometrimetoden som tidigare används och nämns i vår laboratoriehandbok. Metoderna har även olika resultat- och referensvärden. De referensvärden som har flyttats till Effica motsvarar ändå metoden som använts. Dvs. resultaten är i de flesta fall användbara.

För kvinnor och pojkar under 16 år är CMIA-metodens känslighet inte alltid tillräcklig. I dessa fall rekommenderas att undersökningarna görs från nya prover och även om resultaten analyserade med masspektrometern har uppföljts.

S-Testo-referensvärden för CMIA-metoden:

Män 16-60 år               12 - 45 nmol/l
Män över 60 år    Utlåtande
Kvinnor, alla                 0.40 - 2.0 nmol/l

 

S-Testo- referensvärden för masspektrometrimetoden:

Män                             10 - 38 nmol/l
Kvinnor                         0.4 - 2.0 nmol/l
Flickor, innan puberteten 0.1 - 0.4 nmol/l
Flickor, pub.skede 2-3     0.2 - 1.1 nmol/l
Pojkar, innan puberteten 0.1 - 1.1 nmol/l
Pojkar, pub. skede 2-3     2.0 - 13 nmol/l

 

Den nämnda metodavvikelsen beror på ett definitionsfel i Effica Laboratorio -undersökningsregister.

Det har även lagts märke till att alla referensvärden för undersökningen S-TestoVL inte har flyttats till Effica. Detta utreds som bäst och vi strävar efter att referensvärden flyttas över så fort som möjligt.

S -TestoVL-referensvärden, när testosteron har analyserats med CMIA-metoden:

Män över 16 år 235 - 670 pmol/l
Män över 60 år Utlåtande
Kvinnor över 16 år 5 - 23 pmol/l

 

S -TestoVL- referensvärden, när testosteron har analyserats med masspektrometrimetoden:

Män över 16 år  230 - 575 pmol/l
Kvinnor över 16 år 5 - 23 pmol/l

 

Vi beklagar besväret som detta orsakar.

 

Tilläggsinformation:

Kemist Katja Viitala tel. 041 730 4070

17.07.2020 kliininen kemia