Undersökningen för Borrelia-paketet (9642 S-Borrp), underleverantör Bimelix, avslutas.

 

Från 1.1.2019 övergår vi att använda antikroppsundersökning mot borrelia, S-Borrelia, vasta-aineet (3552 S-BorrAb), som redan nu görs i förstahand vid borreliaundersökning. Undersökningen består av delundersökningarna S-BorrAbM, S-BorrAbG och vid behov även C6-index, S-BorAbMJt och S-BorAbJt som tilläggsundersökningar.

 

Mera information ger:

Suvi-Sirkku Kaukoranta                       Ann-Christine Grönroos

Ylilääkäri/ Överläkare                          Osastonhoitaja /Avdelningsskötare

Puh/ Tel. 044 333 2840                       Puh/ Tel . 040 4810194 /2841

18.12.2018 laboratorio 4