FIMLAB

23036 B -TrFuPFA                 Trombocyter, funktionsundersökning, PFA

  • delundersökningar  Koll/ADR och Koll/ADP.

Nummer och förkortningar t.o.m. den 24.3.2020:

Birkaland

3125 

B -TromFu

Mellersta Finland

3439

B -TrombAgg

Päijät-Häme

3125

B -TromFu

Österbotten

9098

B -TrFuPFA

Indikation: rubbningar av primär hemostas, resposensen på desmopressin (DDAVP).

 

3125 B -TromFu                   Trombocyter, funktionsundersökning

Provtagning utförs endast på hemostas- och trombocytlaboratoriet i Dickursby, Vanda.

Indikation: Misstanke om trombocytdysfunktion med kliniskt betydelsefull blödningsbenägenhet som inte förorsakas av koagulationsfaktorbrist, svår trombocytopeni, läkemedel eller kronisk sjukdom.

 

Ytterligare information

För närmare information angående undersökningarna eller deras tolkning se Fimlabs digitala laboratoriehandbok fr.o.m. den 25.3.2020 eller Vasa sjukvårdsdistrikts handbok.

Förfrågningar

Österbotten: 06 213 1626
Hemostas- och trombocytlaboratoriet: 044 473 8393

01.04.2020 Klinisk kemi