På grund av den stora provmängden och VCS Kliniska laboratoriets begränsade resurser, rekommenderar vi att Influensa A- och B-virus nukleinsyratest (9902 –InfAbNh) i första hand bara tas i brådskande fall, där provsvaret krävs inom 2 h från provtagningen. I övriga fall rekommenderas antigenpanelundersökningen för respiratoriska virus (2579 –RvirAg), som utöver Influensa A- och B –antigen även identifierar RSV, adenovirus, parainfluensavirus 1-3, metapneumovirus samt Streptococcus pneumoniae –bakterieantigen.

RvirAg –undersökningens resultat är färdiga samma dag eller senast följande dag från provets ankomst till VCS mikrobiologiska laboratorium (B2). Lämpliga prov är tagna med sticka från nässvalget (Copan FLOQSwabs) eller nässvalgsekret (i burk).

Se närmare provtagningsanvisningar i laboratoriehandboken:

2579 –RvirAg: http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/2579.htm

Tilläggsuppgifter: VCS kliniskt mikrobiologiska laboratorium tel. 06 213 2842

Tack för ett gott samarbete och gott nytt år!

Roosa Savolainen
Mikrobiolog
Tel. 06 213 2854

24.03.2020 Redaktion_toimitus