Avvikelser i provtagningen av köptjänsten 6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys):

 

Vecka 49: Provtagning endast mån 2.12.2019

Vecka 52: Ingen provtagning.

Vecka 1: Ingen provtagning.

 

Avvikelser i provtagningen av köptjänsten 6174 B –LyTbIFN (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut):

 

Vecka 49: Provtagning endast mån 2.12.2019

Vecka 52: Ingen provtagning.

Vecka 1: Ingen provtagning.

 

Andra veckor provtagningstider enligt laboratoriehandboken:

 

6173 B-TbIFNg: http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/6173.htm

6174 B-LyTbIFN: http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/6174.htm

 

 

Kliniskt laboratorium mikrobiologi sekreterare tel. 06 213 2851

Mikrobiolog Roosa Savolainen tel. 06 213 2854

02.01.2020 Klinisk kemi