FIMLAB

Undersökningen 23077 -RmikNhO (Respiratoriska mikrober, nukleinsyra) leverantörens leveransproblem är över och tester är igen tillgängliga. Observera att undersökningen fortfarande endast är till för fall där man förutom påvisande av koronavirus dessutom behöver differentialdiagnostik efter konsultation med infektionsläkare eller dejourerande inremedicinläkare.

För brådskande prov finns fortfarande snabbundersökningen 26466 -NcovNhO. I laboratoriehandboken finns angivet vilka indikationer som gäller för brådskande prov.

I första hand används koronavirusundersökningen 6466 -CV19NhO som görs i Tammerfors.

Observera också att testning av symptomfria patienter inte rekommenderas annat än i special fall på begäran av infektionsläkare eller smittskyddsläkare (t.ex. vid utredning av anstaltepidemier).

 

Undersökning 3346 S-HAVAb (Hepatit A virus, antikroppar) görs fr.o.m. 1.7.2020 av Fimlab i Tammerfors. Samtidigt förenas S-HAVAb och S-HAVAbM.

I fortsättningen görs S-HAVAbM automatiskt om S-HAVAb är positivt, så S-HAVAbM behöver inte beställas skilt.

 

Fimlab Vasa, klinisk mikrobiologi tel. 06 213 2842

02.07.2020 Klinisk kemi