Vi slutar göra Influensa A och B –antigenbestämning. Nya beställningar går inte längre att göra.  De beställningar som redan är gjorda gör vi som vanligt.

 

I stället för antigenbestämning har Kliniskt laboratorium vid VCS en känsligare metod som påvisar influensa A och B virus nukleinsyra (9902_-InfABNh).  Testet görs dagligen och även på dejourtid.  För testet tas prov från nässvalget med en steril Copan FLOQSwabs -provtagningssticka. Provet bör transporteras till Kliniskt laboratorium vid VCS så snart som möjligt efter provtagningen.  Provet håller 2 h i rumstemperatur och max. 24 h i kylskåpstemperatur.

 

Beställ inte 9902 –InfABNh –undersökningen ifall provet inte kan skickas till Kliniskt laboratorium vid VCS inom 24h.  I fall att transport-/uppbevaringstiden överstiger 24h kan undersökningen för respiratoriska virusantigen beställas (2579 –RvirAg), som förutom influensa A och B virus även kan påvisa RSV, adenovirus, parainfluensavirus typer 1-3, metapneumovirus och Streptococcus pneumoniae-bakterieantigen.

 

Mer specifika provtagningsföreskrifter finns i VCS Kliniska laboratoriets undersökningshandbok:

 

9902 -InfABNh: http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/9902.htm

 

 

2579 –RvirAg: http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/2579.htm

 

 

Roosa Savolainen                                           Suvi-Sirkku Kaukoranta

Mikrobiolog                                                     Överläkare

Tel. 06 213 2854                                             Tel. 06 213 2840

20.11.2017 laboratorio 4