FIMLAB

 

S-COVID-19-coronavirussjukdom, antikropps (KL6476 S -CV19Ab)-undersökning tas i bruk fr.o.m. 15.5.2020. Undersökningen svaras kvalitativt (POS, POS/NEG eller NEG) och ett utlåtande kommer med svaret. Undersökningen görs 2-5 gånger i veckan.

COVID-19-antikroppar utvecklas i blodet cirka 3 veckor efter att smitten/symtomen har börjat. Provsvaret visar att patienten har insjuknat i COVID-19-sjukdomen. Av ett positivt svar kan man ändå inte dra slutsatsen att personen är skyddad från att smittas på nytt. För tillfället vet man inte hurudan immunitet som uppnås och för hur länge.

Tillsvidare är det få som insjuknat i COVID-19-sjukdomen i Finland och bland testresultaten finns både falskt positiva och negativa resultat. Därför ska man vara aktsam då man tolkar svaret. Undersökningen passer främst för utredning av epidemiologiska situationer och vid seroepidemiologisk uppföljning. Antikroppstesten kan, efter övervägan, användas som hjälp för att utreda oklart och/eller utdraget diagnostiskt tillstånd hos enskilda patienter. Antikroppstest passer inte för att diagnostisera en färsk infektion.

 

Tilläggsinformation  

Janne Aittoniemi, tel. 03-311 76012,  förnamn.efternamn@fimlab.fi,

Mera information om undersökningen och dess tolkning finns att fås i den elektroniska handboken.

 

Förfrågan

Kundtjänst och rådgivning, tel. 03-311 77800


Tapio Seiskari, områdeschef

22.05.2020 Klinisk kemi