FIMLAB

 

Laboratoriemeddelande 34/2020

Detta meddelande berör Fimlabs kunder inom Vasa området. Vid  Fimlab Vasa laboratoriet tas nya koagulationsanalysatorer i bruk 1.4.2020.

 

Undersökningar

P-TT-INR, P-TT, P-APTT, P-Fibr, P-FIDD, P-AT3, P-AntiFXa

 

Ändringar av analysbenämning

1731 P-TT, tromboplastintidundersökning tas i bruk.

3576 P-TT-SPA%, P-tromboplastintid tas ur bruk.

 

Ändringar i resultatnivå           

Resultatnivån för P-APTT sjunker och koagulationstiden minskar med ca 10%. Det kan förekomma skillnader i enstaka patientfall.

P-FIDD: Gränsen för uteslutande av ventrombos och lungemboli förblir oförändrad, dvs. <0.5 mg/l. Resultatnivån vid högre koncentrationer kan bli betydligt högre än tidigare.

Skillnader i enskilda patientfall kan förekomma vid följande analyser:
P-TT-INR, P-TT, P-Fibr, P-FIDD, P-AT3, P-AntiFXa

 

Ändringar i referensvärden             

P-APTT referensvärde är 23–32 s.

För det andra undersökningarna förändras inte referensvärdena.

 

Förfrågningar    

Anne Hänninen, kemist (förnamn.efternamn@fimlab.fi), 040 358 9120
Jukka Salminen, kemist (förnamn.efternamn@fimlab.fi), 06 213 2529

 

Auni Collings, områdeschef

23.03.2020 Klinisk kemi