I fortsättningen får resultaten för undersökningen S -Desialotransferrin (4101 S -CDT) en *-markering endast, om resultatet är över 1.6 %.

Om resultatet är på det s.k. gråa området (1.3 - 1.6 %), räcker det ännu inte till för att visa på överkonsumtion av alkohol med tillräcklig pålitlighet. Då rekommenderas en ny undersökning efter några veckor. Dessa resultat får en kommentar över saken.

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala tel. (06) 213 2505.

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

23.04.2018 Kliininen kemia