6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning och sändning av prover via mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa Centralsjukhus, enligt följande:

 

Vecka 22 : Ingen provtagning

 

Under övriga tider kan proven tas som normalt, mån-tors,  enligt instruktionerna i laboratoriehandboken.

 

 

Mer information:

Sekreteraren vid mikrobiologiskt laboratorium, VCS tel. 06 213 2851

24.05.2019 laboratorio 4